پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اهداف پژوهش   1-3 در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد. هدف اصلی پژوهش : Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه درباره نقش استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان مفهوم دولت الکترونیکی امروزه بحث حکومت مداری الکترونیکی بسیار مطرح شده می باشد . دولت بایستی بتواند از طریق فناوری اطلاعات تمامی جنبه های حکومت داری Read more…

By 92, ago