پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:میزان فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران 14  تأثیر رهبران در افزایش هوش سازمانی رهبران دارای هوش سازمانی، توانایی ذهنی حل مسائل سازمانی را کسب می­کنند. هوش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران تعریف تربیتی (تحصیلی) هوش به اعتقاد روان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی می باشد که مسبب موفقیت تحصیلی می گردد و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی عوامل سرمایه مشتری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور فرصت: شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید استعداد ، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سرمایه فکری تعریف سرمایه فکری : سرمایه فکری اصطلاحی مبهم وپیچیده می باشد ،اما زمانیکه درک ومورد بهره برداری قرار گیرد می Read more…

By 92, ago