پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران . هوش اجتماعی: به توانایی­های فردی که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر می­سازد اطلاق Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد مدیریت:ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران تعریف هوش سازمانی و تاریخچه آن هوش سازمانی یکی از مفاهیم جدید می باشد که در عرصه متون سازمان و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه بررسی هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران هدف اصلی هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین ارتباط بین هوش سازمانی با عملکردکارکنان بانک ملی ایران / اداره امورشعب جنوب تهران Read more…

By 92, ago