پایان نامه

مقاله فارسی دانلود پایان نامه تعیین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران 2 هوش از منظر دانشمندان مختلف سایت منبع هوش از دیدگاه ثرندایک[1]: ثراندایک اندیشه”یک عنصر مشترک مجرد” در هوش را Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر اساس مدل پیشنهادی محققان : -عوامل مربوط به سرمایه انسانی – سیستم های بهبود وضعیت کارکنان -عملکرد کارکنان ،رضایت کارکنان -سطح Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه ارشد مدیریت:میزان سرمایه مشتری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور چهارم : تقویت رفتارهای مطلوب ورضایت بخش : مدیران بایستی از نیازهای کارکنان مطلع باشند وبرنامه های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور عناصر سرمایه فکری بطور کلی سرمایه فکری بعنوان مقوله ای که دارای سه جزء اساسی بهم وابسته می باشد نشان داده می Read more…

By 92, ago