پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سرمایه اجتماعی (ارتباط ای )-مشتری ) تناسب مشتری ورضایت مشتری می باشد . یک انگیزه کلی برای انجام این پژوهش آن می Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اهداف پژوهش   1-3 در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد. هدف اصلی پژوهش : Read more…

By 92, ago