مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

  • اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.
  2. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  3. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.
  • چارچوب نظری

پورتر به این مسأله تصریح می کند که تفاوت ملل در ارزش‌های ملی، فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، نهادها، و تاریخ، سهم به‌سزایی در موفقیت رقابتی دارد. به اظهار دیگر، تفاوت‌های برجسته‌ای در الگوهای رقابت‌پذیری کشورها هست؛ هیچ ملتی نمی‌تواند در تمامی حوزه‌ها و صنایع به رقابت بپردازد .پورتر با اظهار گزاره‌های فوق، اهمیت و تأثیر پررنگ ملت‌ها در فضای اقتصادی حاضر و ارتباط تنگاتنگ تفاوت‌ها و تمایزهای ملی با دستیابی به مزیت‌های رقابتی در این فضا را جلوه می‌بخشد.

  • ویژگی‌های مدل الماس پورتر

مدل الماس پورتر، به موضوع مزیت رقابتی می‌پردازد. موضوعی که به عنوان یک راه‌کار درازمدت برای بقای اقتصاد ملی کشورها مورد ملاحظه قرار گرفته و اندیشمندان بسیاری به نظریه‌پردازی در مورد آن پرداخته‌اند. در تئوری‌های کلاسیک علم اقتصاد، عناصر مزیت رقابتی مناطق یا کشورها عبارت بودند از: زمین، نیروی کار ساده، جایگاه، منابع طبیعی (مواد اولیه)، و جمعیت منطقه. در حالی که پورتر، عناصر فوق را کافی ندانسته و ماهیت روابط و عناصر شکل‌دهنده‌ی صنایع و حوزه‌های کسب-و-کار را موثر می‌داند. به بیانی دیگر، پورتر برای سؤال «چرا بعضی از کشورها در صحنه رقابت بین‌المللی موفق می شوند و بعضی دیگر نه؟» جوابی نو ارائه می‌دهد. جوابی که از مطالعه‌ی عملکرد رقابتی 10 کشور توسعه‌یافته منبعث شده و در قامت مدل الماس جلوه یافته می باشد(پورتر، 1990). بر این اساس، مدل الماس برای درک بهتر جایگاه رقابتی یک ملت در فضای رقابتی جهانی سودمند می باشد و همچنین می‌تواند برای سایر جایگاه‌های جغرافیایی مانند استان‌ها مورد بهره گیری قرار بگیرد. این مدل، با بازنگری‌های صورت گرفته، مبتنی بر 6 عامل می باشد؛ عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت، دولت، و شانس (اتفاقات پیش‌بینی نشده). شکل ذیل مدل توسعه‌یافته الماس پورتر را نشان می‌دهد(Moon et al ,1998).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد