عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جایزه دمینگ ژاپن

 یکی از قدیمی ترین جوایز کیفیت و بهره وری در سطح جهان که با در نظر داشتن تئوری های جدید مدیریت و شرایط جدید اقتصادی شکل گرفت جایزه دمینگ ژاپن می باشد( ریاحی،1385).

2-4-2-1- کلیات مدل دمینگ

انجمن علمی علوم و مهندسین ژاپن، به خاطر قدردانی از خدمات دکتر ادوارد دمینگ در کنترل کیفیت و تحت تأثیر نظریه ها و عقاید وی در سال1951 جایزه دمینگ را طرح ریزی و پیشنهاد نمود. هدف اصلی در این زمینه، ایجاد انگیزه برای نوآوری در طراحی و به کارگیری روش های آماری کنترل کیفیت در شرکت های تولیدی کشور ژاپن بود. به نظر دکتر ایشیکاوا1 کاربرد جایزه دمینگ چیزی غیر از ارتقای کنترل کیفیت جامع و کنترل کیفیت آماری در شرکت نیست(شرطان، 1388).

2-4-2-2- حوزه های اصلی در جایزه دمینگ

به گونه کلی در جایزه دمینگ 10 حوزه اصلی هست و هر کدام از این حوزه ها نیز به تعدادی معیار تقسیم شده اند که مجموعه این معیارها 63 تا می باشد که در زیر به آنها تصریح شده می باشد(شرطان،1388).

حوزه شماره1- خط مشی

معیارهای مورد برسی:

 • خط مشی های مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت
 • روش استقرار خط مشی ها
 • قابلیت تنظیم و سازگاری خط مشی ها
 • بهره گیری از روش های آماری تغییرات ماهیتی و توسعه و گسترش خط مشی ها
 • بازنگری خط مشی ها و نتایج بدست آمده

حوزه شماره 2- سازماندهی و مدیریت

معیارهای مورد برسی:

 • واضح بودن محدوده ها
 • اختیارات و مسئولیت ها
 • شایسته سالاری در تفویض اختیارات
 • همکاری های درون قسمتی
 • گروه ها و فعالیت های آنها

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد