عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

روش لیوبویتز و رایت[1]

لیوبویتز و رایت (1999) لیستی از فاکتورهای موثر بر رشد سرمایه انسانی را مشخص کرده‌اند. آنان عواملی که در رشد سرمایه انسانی مشارکت می‌کنند به تبیین زیر معرفی کرده‌اند:

 • آموزش رسمی کارکنان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • هزینه پژوهش و توسعه سازمان
 • تحصیلات رسمی کارکنان (به‌عنوان مثال درجه تحصیلات آنان)
 • انگیزش (عایدات، جبران سازی‌ها، کنفرانس‌ها، مسافرت، زمان تحصیلات و ….)
 • ارشاد و آموزش حین کار کارکنان
 • مهارت و پژوهش
 • خلاقیت و قوه ابتکار
 • مهارت‌های کارآفرینی
 • رقابت صنعتی
 • نیمه عمر اطلاعات در صنعت
 • عرضه تقاضای محصول
 • اندازه حافظه کارکنان (مطالعات نشان داده‌می باشد که 20 درصد از آن چیز که می شنویم، 40 درصد از آن چیز که می‌بینیم و می‌شنویم و 75 درصد از آن چیز که می‌بینیم و می‌شنویم و به آن اقدام می‌کنیم، در حافظه باقی می ماند)
 • روش انتقال رسمی دانش (به‌عنوان مثال آموزش بر پایه جداول اطلاعات و یا امکانات تجربی که در سازمان رسمی شده‌می باشد)
 • روش انتقال غیر رسمی دانش (سخنرانی برای مدیران ارشد، ‌منشی ها و دستیاران مدیران ارشد و در نظر داشتن وقایع جاری شرکت و شایعات)
 • ایجاد انگیزش و محرک (به‌عنوان مثال تعامل، واگذاری مسولیت و اختیار کارکنان، تقویت کارکنان)
 • محیط داخلی سازمان (خواسته های معقول مدیریت از کارکنان و غیره)
 • دور نمای کوتاه مدت (دو تا چهار سال) و بلند مدت (پنج سال یا بیشتر) از دیدگاه کارکنان در خصوص رشد و بقای سازمان

چنانچه عوامل نامبرده در جهت مثبت رشد داشته باشند، سرمایه انسانی نیز در حال توسعه خواهد بود. جدول شماره 2-10 موارد یاد شده در قالب پنج گروه آموزش و تحصیل، مهارت‌ها، جو داخلی و فرهنگ سازمانی، فشار های بیرونی و تاثیرات محیطی و نیز شرایط روحی و روانی، گنجانده و به همراه بعضی از مصادیق آنها نشان داده شده‌می باشد.

جدول شماره 2-10: عوامل و شاخص‌های موثر بر سرمایه انسانی(رمضان، مجید،1390،  126)

[1] – Wright

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد