عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

 سرمایه انسانی

سرمایه انسانی، مجموعه‌ای از دانش ضمنی و دانش صریح کارکنان سازمان می باشد که برای سازمان ارزش به حساب می‌آید (شیرانی، عباسی، 1388،5). به بیانی دیگر، سرمایه انسانی به‌صورت ترکیبی از دانش، مهارت، ابتکار و توانایی کارکنان سازمان برای انجام وظایف تعریف می گردد (بونتیس، 2001 ). آن همچنین شامل ارزش‌ها، فرهنگ و جوسازمانی نیز می گردد. یک شرکت نمی‌تواند مالک سرمایه انسانی باشد. استوارت اظهار می کند اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به‌عنوان مهم‌ترین دارایی در نظر گرفته می شوند، با این تفاصیل آن‌ها در تملک سازمان نیستند، چراکه هنوز یک بحث داغ این می باشد که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان، متعلق به سازمان می باشد یا خیر؟ سرمایه انسانی سبب شده‌می باشد که سازمان‌ها تا حد زیادی به دانش و مهارت‌های کارکنان‌شان برای ایجاد درآمد، رشد و هم چنین، بهبود کارایی و بهره‌وری متکی باشند (Westphalen,1992,24).

نقطه آغاز طبقه‌بندی زیر مجموعه های سرمایه انسانی، ایجاد فرق بین آن دسته از ویژگی‌هایی می باشد که ذاتی و فطری[1] می‌باشند و آن دسته از ویژگی‌هایی که فراگرفته می شوند. سرمایه انسانی را می‌توان به ویژگی‌های شخصی (ویژگی‌های شخصیتی و دیگر ویژگی‌های روانشناختی مانند هوش که به اندازه زیادی غیر قابل تغییر هستند) و مهارت‌ها (مهارت‌ها و شایستگی‌های مرتبط با کار که به‌گونه بالقوه قابل تغییر و اصلاح هستند) طبقه‌بندی نمود. عوامل شخصیتی مهم که مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از پنج بزرگ[2] (ثبات عاطفی، موافقت و سازگاری، با انرژی بودن، وظیفه شناسی و گشودگی نسبت به تجربه) و کانون کنترل[3] (میزانی که افراد عقیده دارند پیامدها قابل کنترل می‌باشند).

ماچینسکی[4] (2003) تحقیقات اخیر در زمینه ارتباط بین عوامل شخصیتی و طیفی از رفتارهای سازمانی که به سرمایه انسانی مرتبط می شوند را اختصار کرده‌می باشد. به‌عنوان مثال، نشان داده شده‌می باشد که عوامل شخصیتی به رهبری سازمانی موفق، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی[5]، عملکرد تیم‌های کاری، انگیزه کاری و توانایی رویارویی با تغییر و مدیریت استرس مرتبط می‌باشند. Muchinsky, 2003,24))

 

2-1-5-2 سرمایه اجتماعی

  بحث سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 در مقاله ای توسط هانی فان[6] از دانشگاه ویرجینیای غربی برای نخستین بار مطرح گردید. اما علی رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 1960 میلادی که توسط جین جاکوب[7] در برنامه‌ریزی  شهری به کار برده گردید، شکل جدی به خود نگرفت. در دهه 1970، سرمایه اجتماعی توسط لوری[8] وارد عرصه اقتصاد گردید. لوری از بحث سرمایه اجتماعی برای انتقاد از نظریات نئوکلاسیک و ناعادلانه بودن توزیع درآمد بهره گیری نمود.

[1] . Inherent

[2] . Big Five

[3] . Locus of Control

[4] . Muchinsky

[5] . Organizational Citizenship Behavior (OCB)

[6] . L.F. Hanifan

[7] . Jane Jacob

[8] . Glenn Loury

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد