عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

کارایی[1]

کارآیی مربوط به اجرای درست کارها می باشد؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند.  کارآیی عبارت می باشد ازنسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می گردد به مقدار کاری که بایستی انجام گردد (رضائیان، ۱۳۸۶).

 

کارایی درونی[2]

باب کوین (۱۹۹۴) کارایی درونی را به این شکل تعریف می کند : کارایی درونی نوعی از تحقیقات عملی می باشد که از بهبود سازمانی و تغییرات برنامه ریزی شده طرفداری می کند، تأثیر کارایی درونی تنها تحلیل مساله و ارائه راه حل نیست، بلکه تأثیر آن تصحیح اشتباهات و اجرای راه حلهای ارائه شده جهت بر طرف کردن نقاط ضعف و کمبودها می باشد.

«مقصود از ارزیابی درونی آن می باشد که دست اندرکاران نظام نسبت به هدفهای نظام و مسائلی که در تحقق این هدفها هست، آگاهی بیشتری به دست آورند، سپس اندازه دستیابی به آنها را بسنجند، تا بر اساس آن به برنامه ریزی فعالیت های آینده جهت بهبود کیفیت بپردازند، به بیانی دیگر در ارزیابی درونی، اندازه تطابق هدفهای نظام با وضعیت موجود آن ارزیابی و بر اساس آن فعالیت های آینده برنامه ریزی می گردد» (بازرگان، 1380 ص 114).

اگر چنانچه اندازه گذر دانش آموزان در هر دوره تحصیلی با در نظر داشتن اندازه امکانات، منابع و مدت زمان آموزش از طریق شاخص های اعلام شده مشخص گردد، کارایی درونی نظام آموزشی معلوم می گردد. هدف از ارزیابی کارایی درونی نظام آموزشی تعیین کارکرد آن در طول برنامه و اندازه موفقیت آن در کاهش نابرابری‌ها می‌باشد (مشایخ، 1379).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

میانگین طول دوره تحصیل

مقصود ازمیانگین  طول دوره تحصیل مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد. هرچه این زمان بیشتر باشد، هزینه‌های بیشتری بر آموزش و پرورش تحمیل می گردد و فرصت‌های از دست رفته افزایش می‌یابد. اما به هر حال، حداقلی از زمان برای طی دوره تحصیل لازم می باشد که فاصله واقعیت با آن نشانه‌ای از کاهش کار آیی درونی می باشد.

 

[1] – Efficiency

[2] – Internal Efficiency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد