مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

مزایای جایزه دمینگ

 • معیارهای دمینگ می تواند در هر بخش از صنعت بکار برده گردد.
 • شرکت های غیر ژاپنی نیز تشویق شده اند تا معیارها را مورد بهره گیری قرار دهند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • به مقصود استمرار افزایش سطح کیفیت، شرکت هایی جایزه دمینگ را دریافت می کنند که یا سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند یا عملیاتشان را توسعه دهند. این مورد خصوصاً برای شرکت های کوچک که ممکن می باشد عملیاتشان را توسعه بخشند، بکار گرفته می گردد( شرطان، 1388).

از نقاط ضعف این جایزه می توان بالا بودن تعداد کانون های توجه و نتیجه گرایی و به تعبیری ساده تر، بالا بودن محورهایی که برای دریافت جایزه بایستی به آن توجه نمود و ضریب وزنی مساوی همه معیارها را نام برد. به گونه کلی در این مدل نگاه سیستمی به سازمان ضعیف می باشد به همین دلیل کشورهای کمی این مدل را به گونه کامل پذیرفته اند (مجیبی میکلایی، 1385، 24).

2-4-2-4- برندگان جایزه دمینگ دارای ویژگی های مشابهی به تبیین زیر می باشند

 • ثبات مدیریتی در سیستم های کیفیت
 • تمرکز بر کیفیت مثبت یعنی نوآوری، خلاقیت و ایجاد ارزش برای مصرف کننده نهایی
 • تأکید مدیریت بر اهداف بلندمدت به جای در نظر داشتن درآمدهای کوتاه مدت
 • بهره گیری از ابزارهای هفت گانه TQM و تکنیک های کنترل کیفیت آماری(شرطان،1388).

2-4-2-5- اهداف جایزه دمینگ

جایزه دمینگ جهت دستیابی به اهداف زیر ایجاد گردید(ریاحی،1385):

 • بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود کیفیت محصولات
 • ترویج کنترل کیفیت جامع در بین صنایع
 • شناخت راهبردهای موفقیت آمیز در امر کیفیت و ارتقای آگاهی در خصوص اهمیت روش های مدیریت کیفیت، جایزه دمینگ در طول حیات خویش مورد بازنگری های متعددی قرار گرفته و همچنان این بازنگری ادامه دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد