مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

3  سرمایه ساختاری

سرمایه ساختاری عبارتست از دانایی ضمنی مربوط به فرآیندهای داخلی سازمان در زمینه توزیع، ارتباطات و مدیریت دانش علمی و فنی (شیرانی، 1388، 6). این سرمایه شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه‌های داده، ساختار سازمانی، حق انحصارى اختراع، علامت‌های تجاری و دیگر قابلیت‌های سازمانی به مقصود پشتیبانی از بهره‌وری می‌باشد. به‌عبارتی دیگر، سرمایه ساختاری شامل دانش نهادینه شده و تجربه کدبندی شده‌ای می باشد که در داخل پایگاه‌های داده‌ها، ساختارها، سیستم‌ها و فرآیندهای سازمان بوده و مورد اسـتـفـاده قـرار می‌گیرد (یوندت و همکاران، 2004، ص 362-335). سرمایه ساختاری عبارت از هر چیزی می باشد که زمانی که کارکنان به منزل می‌طریقه در شرکت باقی می‌ماند. سرمایه ساختاری همچنین فراهم کننده سرمایه مشتری و ارتباطات توسعه داده شده با مشتریان کلیدی می باشد. برخلاف سرمایه انسانی، شرکت می‌تواند مالک سرمایه ساختاری بوده و به تجارت آن بپردازد .سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی نیز می‌باشد. پس، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا به‌گونه متناسب، سرمایه مشتریان ‌را شکل و توسعه داده و به‌کارگیرند .

سرمایه ساختاری سازمان اگر به کاهش هزینه و یا بهبود خدمات یا ویژگی‌های کالاهای ارائه شده به مشتریان کمک کند، می‌تواند ارزش افزایی کند. ( رمضان ،1390،37)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-5-4 سرمایه ارتباط ای

سرمایه ارتباط‌ای، شامل همه روابطی می باشد که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری هست. این افراد و سازمانها می‌توانند شامل مشتریان، واسطه‌ها، کارکنان، تأمین کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و…. باشند. روابط براساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم می شوند:
2-1. گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمین‌کنندگان یا شرکای اصلی، رسمی می شوند،

2-2. گروه دوم، بیشتر شامل روابط غیررسمی می باشد.

2-1-6 مزایای سنجش سرمایه فکری

سنجش ارزش دارایی‌های دانشی سازمان‌ها به توجیه سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه فکری کمک می کند. یک دلیل اصلی برای سنجش سرمایه فکری، شناسایی دارایی‌های پنهان و توسعه آنها به شیوه‌ای راهبردی می‌باشد تا اهداف سازمانی کسب گردد. مزایای سنجش سرمایه‌های فکری عبارتند از:

♦ شناسایی و طرح ریزی دارایی‌های دانشی؛

♦ شناسایی الگوهای دانش در داخل سازمان؛

♦ اولویت‌بندی مباحث حیاتی دانش؛

♦ سرعت بخشیدن به یادگیری در داخل سازمان؛

♦ شناسایی بهترین اقدام[1] و نشر آن در داخل سازمان از طریق ارائه یک مورد سازمانی قوی[2] برای بهترین اقدام؛

♦ پایش منظم ارزش دارایی‌ها و یافتن روش‌هایی برای افزایش ارزش؛

♦ افزایش آگاهی و درک افراد در زمینه اینکه دانش چگونه روابط بین فردی را ایجاد می کند؛

♦ ایجاد درک و آگاهی در زمینه شبکه‌های اجتماعی سازمانی و شناسایی عاملان تغییر؛

♦ افزایش اندازه نوآوری در سازمان؛

[1] . Best Practice

[2] . Strong Business Case

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد