عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

عوامل مؤثر در کارایی

معمولا عوامل مؤثر در بهره‌وری، در کارایی هم تأثیر دارند و موجب افزایش یا کاهش آن می شوند.

عوامل مؤثر در بهره‌وری، به دو دسته کلی، عوامل درون‌ سازمانی(در اختیار و قدرت سازمان) و عوامل برون سازمانی یا محیطی که در کوتاه مدت خارج از کنترل سازمان هستند، تقسیم می شوند:

 

2-14-1-  عوامل درون سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. عوامل سخت‌ افزاری: ماشین ‌آلات ، تجهیزات و ابزار، تکنولوژی، مواد اولیه، منابع مالی و زمین؛
 2. عوامل نرم ‌افزاری: اطلاعات، دستورالعملها، نقشه‌ها و فرمولها ؛
 3. عوامل بشر‌ افزاری یا مغزافزاری:

الف-   نیروی انسانی: توانایی، تخصص، تجربه، تحصیلات، انگیزه، محیط کار؛

ب‌- مدیریت : فلسفه و سبک مدیریت، دسترسی به تکنولوژیهای اطلاعاتی و…

 

2-14-2- عوامل برون‌ سازمانی

عوامل برون ‌سازمانی عواملی هستند که در بهره‌وری بسیار مؤثر هستند، اما بنگاهها قادر به کنترل آنها نیستند؛ مانند: سیاستهای دولت، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، محیط کار، دسترسی به منابع مالی، برق، آب، حمل و نقل، ارتباطات و مواد اولیه و …(طاهری، 1378 ) .

 

2-15- ارزیابی کارایی نظام آموزشی

برنامه ریزی آموزشی، شامل کاربرد منظم روش های تحلیلی در مورد هر یک از اجزای نظام آموزشی بوده و هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کار آمد می باشد. در نظر داشتن روش های تحلیلی در مطلوب کردن فعالیت های نظام آموزشی مهم می باشد. لذا نظام آموزشی بدون برنامه ریزی از کارایی درونی وبیرونی برخوردار نخواهد گردید. قبل از اینکه به ارزیابی کارایی نظام آموزشی بپردازیم، لازم می باشد آغاز تشخیص و زمینه های آن و شاخص های مورد نیاز برای ارزیاب و برنامه ریز آموزشی را بشناسیم. درهرنظام آموزشی دانش آموزان مانند عوامل وجودی آن محسوب می شوند. تعداد معلمان مدارس، تجهیزات و منابع در ارتباط با تعداد دانش آموزان هر نظام آموزشی سنجیده می شوند. از این رو، با تجزیه و تحلیل یک نظام آموزشی می توان داده های لازم را درمورد «جایگاه دانش آموزان» فراهم ساخت. این داده ها شامل آمار دقیق درمورد توزیع دانش آموزان در نظام آموزشی می باشد. اگر چه در این نوع تحلیلها توجه خاصی به جنبه کمی معطوف می باشد اما، جنبه های کیفی نظام، مانند نحوه یادگیری و موفقیت دانش آموزان در درون نظام و جایگاه آنان در برون نظام نیز بایستی مد نظر قرارگیرد. تلفیق جنبه های کیفی و کمی وضعیت دانش آموزان به نام «کارایی درونی» نامیده می گردد (مشایخ، 1379 ص 63).

با این حساب کارایی یک نظام آموزشی هنگامی صد درصد خواهد بود که کلیه دانش آموزانی که در مقطع زمانی واحد برای ورود به آن دوره ثبت نام کرده اند،  پس از طی دوره تحصیلی در امتحانات پایانی شرکت کرده و همگی قبول شده باشند. و از آنجایی که همیشه تعدادی از دانش آموزان در طی پایه های مختلف افت نموده یا مردود و یا ترک تحصیل می کنند، معمولا کارایی صد درصد نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد