مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

2 تعریف سرمایه فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محققین، تعاریف مختلفی از سرمایه فکری ارائه کرده‌اند که بعضی از آن‌ها عبارتند از:

¾ استوارت سرمایه فکری را از لحاظ منابع سازمانی، مربوط به ثروت‌آفرینی از راه سرمایه‌گذاری در دانش، اطلاعات، دارایی  فکری و تجربه تعریف می کند (Stewart, 1997).

¾ بونتیس معتقد می باشد سرمایه فکری منبعی فرار و گریزان می باشد اما زمانیکه کشف گردد و مورد بهره گیری قرار گیرد، سازمان ‌را قادر می‌سازد تا با بهره گیری از یک منبع جدید در محیط رقابت کند. بونتیس در ادامه پژوهش‌های خود به این نکته رسیده‌می باشد که سرمایه فکری، جستجو و پیگیری بهره گیری مؤثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام) می باشد (Bontis, 2004, 13).

¾ سرمایه فکری از دید سی‌تارامان و همکاران، تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی کلیه دارایی‌های آن می‌باشد (Seetharaman, Sooria, Saravanan, 2002, 128).

¾ مر معتقد می باشد سرمایه‌های فکری به‌صورت گروهی از دارایی‌های دانشی تعریف می شوند و جزء ویژگی‌های آن سازمان محسوب شده و به‌گونه قابل ملاحظه ای از طریق افزایش سطح ارزش افزوده برای ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شوند (Marr, 2005).

علاوه بر موارد فوق، تعاریف دیگری نیز توسط محققین ارائه شده‌می باشد. در جدول شماره 2-3 مهم‌ترین تعاریف مربوط به سرمایه فکری آورده شده‌می باشد. بر اساس تعاریف اغلب محققین، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که سرمایه فکری، دارایی غیر پولی و بدون حضور فیزیکی می باشد اما دارای ارزش بوده و تولید کننده مزایا و سود در آینده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد