مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

. شانس ( اتفاقات پیش‌بینی نشده)[1]

اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری ملل تأثیرِ مثبت و یا منفی داشته اما به صورت تصادفی و خارج از کنترل صنایع، مناطق و حتی دولت‌ها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریم‌های اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحران‌های اقتصادی-سیاسی و یا نوآوری‌های عمیق تکنولوژیک نمونه‌ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند(پورتر، 1990).

1-5-6.  عوامل (فاکتورهای) درونی[2]

مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات در سطح ملی که برای رقابت ضروری هستند. عوامل مذکور به دو دسته‌ی عوامل عمومی و تخصصی تقسیم می گردد که هر یک دسته‌ای از عوامل درونی را در خود جای داده‌اند.

عوامل عمومی: داده‌های ابتدایی فرآیند تولید مانند منابع طبیعی (مواد اولیه)، نیروی کار ساده، زمین، و سرمایه را شامل می گردد.

عوامل تخصصی: بر زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی، نیروی کار ماهر (متخصص)، و دانش پیشرفته تأکید دارد.

  • مدل تحلیلی پژوهش

این مدل، با بازنگری‌های صورت گرفته، مبتنی بر 6 عامل می باشد؛  1.شرایط تقاضای داخلی 2.عوامل مرتبط و پشتیبان 3.استراتژی ، ساختار و رقابت 4.تأثیر دولت 5.شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ، 6.عوامل درونی .

شکل زیر مدل توسعه‌یافته الماس پورتر را نشان می‌دهد(Moon et al, 1998).

[1] Chance (unforeseen events)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Internal factors

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد