مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

تاریخچه آموزش مهارت در ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توجه بسیاری به آشناسازی دانش آموزان با محیط کار و برقراری ارتباط میان صنعت و آموزش از طرف مسئولان نظام آموزشی مبذول گردید و در این زمینه اجرای تلا شهایی نیز صورت گرفت. برای مثال، می توان از «اجرای طرح کاد» در دوره متوسطه و احیای طرح هنرستانهای همجوار کارخانه در آموزشهای فنی وحرفه ای نام برد. اما از آنجا که همه این اقدامات بدون مشارکت جدی و تعامل با بخش صنعت و با رویکرد سنتی انجام گردید، توفیق زیادی حاصل نگردید. در دهه 1360 نیز با افزایش جمعیت دانش آموزی و محدود شدن رشته های بازرگانی و خدمات، سهم درصدی دانش آموزان در رشته های فنی وحرفه ای سیر نزولی پیدا نمود به طوری که در سال 70-1369 به 6/12 درصد رسید. اما دهه 1370 و 1380 آموز شهای فنی و حرفه ای مجدداً افزایش قابل توجهی پیدا کردند، به طوری که در حال حاضر حدود 34 درصد فار غ التحصیلان پایه های دوم و سوم دبیرستان را دانش آموزان فنی و حرفه ای تشکیل می دهند. برای گسترش ارتباط آموزش با بخشهای اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار، در طراحی نظام جدید آموزش متوسطه، شاخه کاردانش تأسیس گردید و برای توسعه آن با همکاری تمام وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات تولیدی و خدماتی اقداماتی صورت پذیرفت. با در نظر داشتن اهداف خاص تأمین این رشته در برنامه ریزی درسی رویکرد پاسخگویی به نیازهای بازارکار و صنعت مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاشهای انجام شده برای مشارکت وزارتخانه ها و بخشهای دیگر دولتی و غیردولتی در توسعه این آموزشها، نظام آموزش فنی وحرفه ای در تشخیص نیازهای واقعی و جلب همکاری بخشها و دستیابی به اهداف آموز شهای فنی وحرفه ای موفقیت کمّی به دست آورده می باشد (محمد علی، 1390).

 

2-3- معرفی شاخه تحصیلی کاردانش

نظام جدید آموزش و پرورش متوسطه پس از اینکه در سال 1369 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید. بر اساس ساختار جدید، آموزش متوسطه شامل شاخه نظری و شاخه فنی و حرفه ای گردید که دانش آموزان پس از گذراندن پایه اول بر حسب استعداد، رغبت، عملکرد تحصیلی و امکانات موجود به یکی از شاخه های تحصیلی مذکور هدایت می شوند. طراحی و اجرای آموزشهای شاخه کاردانش با عنایت به آئین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها، مراکز آموزشی و تولیدی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه مصوب 27763/ ت 444 ه- مورخ 28/9/71 هیأت محترم وزیران از طریق توافقنامه هایی با همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی آموزشهای مهارتی انجام می گردد (دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش، 1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد