عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

معیارها

معیارهای طرح مالکوم بالدریج برای ارتقای عملکرد، اساس و پایه ای جهت خود ارزیابی سازمان ها، تعیین جوایز سازمانی و پاسخگویی مداوم به متقاضیان هستند. علاوه بر آن این معیارها سه تأثیر اساسی دیگر در تقویت رقابت پذیری ایالات متحده در سطح جهان اعمال می کند(شرطان،1388):

 • کمک به بهبود شیوه های عملکرد سازمانی و بالابردن توانایی های سازمان؛
 • تسهیل در دسترسی و بهره گیری کلیه سازمان های آمریکا از اطلاعات در زمینه بهترین شیوه عملکرد؛
 • به عنوان یک ابزار کاری جهت مدیریت عملکرد سازمان ها و همچنین جهت هدایت برنامه ریزی و

آموزش ها.

2-4-1-2- اهداف جایزه مالکوم بالدریج

جایزه مالکوم بالدریج با سه هدف اصلی اساسی زیر به وجودآمده می باشد( شرطان،1388):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کمک به بهبود عملکرد و توانایی؛
 • بهره گیری از آن به عنوان ابزاری برای درک و مدیریت عملکرد، برنامه ریزی، آموزش و ارزشیابی؛
 • تسهیل انتقال و تبادل بهترین عملکرد بین سازمان های آمریکایی.

2-4-1-3- ارزش ها و مفاهیم جایزه مالکوم بالدریج

معیار جایزه بالدریج جهت برتری عملکرد بر یک سری ارزش ها و مفاهیم کلی پایه ریزی شده می باشد. این ارزش ها و مفاهیم نتیجه اعتقادات تغییر ناپذیر و رفتارهایی می باشد که در مؤسسات اجرایی پایه ریزی شده می باشد. این مفاهیم پایه و اساس یکسان سازی نیازمندی های تجاری می باشند که در یک چارچوب زیربنایی برای اقدام و عکس العمل خلق می گردد. 11 ارزش جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج به تبیین زیر می باشد( شرطان، 1388):

 • رهبری آرمان گرا: که مربوط به توانایی ها و قابلیت های رهبران ارشد در تعیین جهت اصلی سازمان می باشد؛
 • مشتری گرایی: قرار گرفتن کانون فعالیت ها بر در نظر داشتن نیازهای مشتریان و توانایی پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها.
 • یادگیری سازمانی و فردی: توانایی در سازماندهی به مقصود بدست آوردن سهم مورد نظر و بهره گیری درست از اطلاعات در جهت بهبود؛

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد