عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

مقدمه

در عصر حاضر هرچه زمان به جلوتر می رود، با در نظر داشتن پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش‌های جدید سازمان‌ها نیز پیچیده تر و اداره ی آن‌ها نیز مشکل تر می گردد. این معنا زمانی پراهمیت خواهد گردید که بپذیریم در هر سازمان امروزی علاوه بر منبع عظیم و خلاق انسانی هوشمند تکنولوژی هوشمندی نیز در فرآیند عملکرد و سازمان تأثیر موثری اعمال می کند. هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت‌های مورد نیاز و بهره گیری شده توسط سازمان می باشد. این مهارت‌ها هستند که به تغییرات منتهی می شوند، در اقدام و عکس العمل سریع می شوند، انعطاف پذیر و راحت بودن را شامل می شوند و قادر به بهره گیری از تخیل می‌باشند. بهره گیری از مهارت‌های ذکر گردیده نیاز به ساختار مناسب و عملکرد سازمان مدیریت موثر و بهره گیری از منابع انسانی، عواطف، تکنولوژی، دانش و یادگیری سازمانی و توانایی سازمان را در پی دارد.

در دنیای امروز ارتقا هوش سازمانی یکی از الزامات غیر قابل انکار برای اغلب سازمان‌ها می باشد تا بتوانند از طریق کسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همین گونه افزایش دانش و ایجاد آگاهی بر قابلیت‌های خود بیفزایند.

هوش سازمانی به دنبال آن می باشد که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمان، توانایی‌ها و ضعف‌های آن‌ها را شناسایی و بر اساس نتایج بدست آمده راه کارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارایه نماید.

 

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

2-1  قسمت اول: هوش سازمانی

2-1-1 هوش چیست

هوش به یقین یکی از پر مشاجره ترین مباحث در روانشناسی می باشد و به دلیل ابهام و پیچیدگی، مطالعات گسترده ای را در قرن اخیر به خود اختصاص داده می باشد. هوش تداعی کننده منزلت پادشاه حیوانات برای بشر می باشد که به مثابه با هوش ترین حیوان از حوزه­ی علم زیست شناسی و جانور شناسی خارج شده می باشد و علم روانشناسی آن را مطالعه می­کند. بسیاری از تحقیقات در این رشته بر تعریف هوش و دسته ای دیگر بر سنجش و اندازه گیری آن در سطح فردی متمرکز بوده می باشد (قلی پور، 1385؛146).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه