شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

تعریف مشتری

در فرهنگ بازار، مشترى فردى می باشد که توانایى و استعداد خرید کالا و یا خدمتى را داشته باشد، که این توانایى و استعداد به صورت توأم در فرد بروز کرده و انتخاب و اقدام خرید انجام مى پذیرد. در این فرهنگ و دیدگاه، مشترى فرد هوشمند و دانایى استکه درمورد تأمین نیازهاى خود به خوبى مطالعه و بررسى مى کند و باارزشگذارى و درنظر گرفتن امکانات و استعداد خود به انتخاب مى پردازد(موسوی و همکاران، 1388).

2-2-1-نیاز مشتری

در نظر عامه نیاز به معناى هرنوع کمبودى استکه براى بشر به وجود مى آید. در فرهنگ بازار نیاز مشتری، اینگونه تعریف مى گردد که نیاز مشترى عبارت می باشد از هرنوع احساس کمبودى که براى مشترى به وجود مى‌آید و او کوشش مى کند تا با بهره گیرى از استعداد و توانایى خود نسبت به رفع آن اقدام نماید.

تضمین کیفیت با نیازهای مشتری شروع شده، با رضایت او پایان می‌پذیرد. پس تولیدکنندگان بایستی به ندای مشتری در سراسر مراحل محصولات و خدمات توجه کنند (NI et al, 2007). این که شرکت‌ها چگونه می توانند مشتریان خود را بشناسند، چه چیزی واقعا برای مشتریان اهمیت دارد، خواسته‌ها و نیازهای واقعی مشتریان چه چیزهایی هستند، مشتریان چگونه انگیزه خرید پیدا می‌کنند و چه چیزی باعث رضایت مشتریان می گردد، نیازمند روش‌های تحقیقات بازاریابی می باشد. در نظر داشتن رضایت مشتری و برآورده کردن نیازهای وی، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند (Xu et al, 2009). پس، شناسایی نیازهای مشتریان و تبدیل آنها به ویژگی‌های طراحی محصولات و خدمات امری حیاتی برای رقابتی ماندن در بازار می باشد (Tontini, 2003).

2-2-2-رضایت مشتری

در محیط کسب و کاری که پیوسته پیچیده ترو رقابتی می گردد، کسب رضایت مشتری درحال تبدیل شدن به هدف اصلی شرکت‌هاست. رضایت مشتری امری فراتر از یک تاثیر مثبت بر روی کوشش‌های به اقدام آمده در شرکت می باشد. این امر نه تنها کارکنان را وادار به فعالیت می کند، بلکه منبع سودآوری نیز برای شرکت تعبیر می گردد (شاهین و صالح‌زاده، 1390).

در کل با دو رویکرد برای تعریف رضایت مواجه می شویم :

رویکرد اول عقیده دارد، رضایت حالتی می باشد که پس از مصرف محصول یا بهره گیری از خدمت، برای مشتری حاصل می گردد.

در رویکرد دوم، رضایت به عنوان فرایند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا بهره گیری از  خدمات، تعریف می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. مطالعه عوامل رضایتمندی مشتریان بیم طلایی در بیمارستانهای خصوصی سطح رشت
  2. مطالعه عوامل رضایتمندی مشتریان بیمه طلایی و بهره گیری از نتایج پژوهش برای بهبود عملکرد سازمان بیمه اعم از درمانی و طلایی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه