عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

جایزه کیفیت استرالیا

در سال 1988جایزه کیفیت استرالیا به مقصود ایجاد یک تمرکز ملی بر روی بهبود کیفیت و ایجاد رقابت تشکیل گردید و در لیست اولین جوایز دنیا که توسعه یافته و مورد طرفداری مهمترین سازمان های استرالیایی نیز قرار داشت، ثبت گردید. جایزه کیفیت استرالیا بر اساس فرآیندهای دشوار ارزیابی جایزه بنا شده بود. این معیارها بر اساس اصول دسته بندی شده ای بنا شده اند که از اصول مدیریت کیفیت پشتیبانی می کند( شرطان،1388).

2-4-4-1- اهداف

مقاصد جایزه کیفیت استرالیا به تبیین زیر می باشد ( شرطان،1388):

 • دادن یک بازخور به سازمان ها به مقصود آگاهی از عملکردشان و بهبود آن.
 • تشویق سازمان ها برای پذیرش بهره گیری از مدل های برتری تجاری و کسب منفعت از منابع آن و معرفی سازمان های موفق به عنوان الگو به دیگر سازمان ها.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-4-2- اصول/ ارزش ها

اصول یازده گانه جایزه کیفیت استرالیا بر گرفته از تئوری های جهانی و معاصر در زمینه کیفیت و برتری تجاری می باشد. این 11 اصل در زیر اختصار شده اند (شرطان، 1388):

 • دستورات و قواعد شفاف و سازمان یافته که امکان تمرکز روی اهداف قابل دستیابی را فراهم می آورد.
 • توافقات دو جانبه و دستورات سازمانی که عملیات را تفسیر می کند.
 • درک ارزش های مشتریان حال و آینده سازمان روی قواعد، استراتژی و اقدام سازمان تأثیر دارد.
 • برای بهبود نتیجه، سیستم و فرآیندهای آن بایستی پیوسته بهبود یابد.
 • توانایی یک سازمان از طریق انگیزه کارکنان، داشتن دانش کار و مشارکت آنان، ارزیابی می گردد.
 • بهبود و نوآوری مستمر به آموزش دایمی بستگی دارد.
 • همه کارکنان در سیستم کار می کنند، نتیجه وقتی بهبود می یابد که کارکنان روی سیستم کار کنند.
 • همه سیستم ها و فرآیندها، تغییر پذیری را ارایه می دهند که، به همراه نمایش توانایی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته می باشد.
 • سازمان های با فعالیت ارزشی، شرایطی را برای جامعه فراهم می کنند که ضامن جامعه پاک، موفق و منصف باشد.
 • توانایی و صلاحیت سازمان برای ایجاد و تحول ارزش ها جهت همه افراد و شرکا ارزیابی می گردد.
 • تأثیر یک رهبر با ثبات برای حفظ اصول و خلق یک محیط سالم جهت حیات این اصول، برای رسیدن سازمان به پتانسیل حقیقی لازم می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد