عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

هوشمندی پولی

سومین هوشمندی که ضرورت رشد و بقای بنگاه‌ها در عصر اقتصاد جهانی به شمار می‌آید، هوشمندی پولی می باشد. بنگاه‌ها بایستی فهم عمیق و درک درستی از کارکرد پول و چگونگی فرآوری سرمایه داشته باشند. بنگاه‌ها بایستی بتوانند بر روی سرمایه و دارایی شان مسلط شوند و آن را مدیریت کنند. بایستی فهمید که پول را چگونه و در چه مسیری به کار گرفت تا بالندگی پیدا کند. این سه هوشمندی اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند، بنگاه‌ها می توانند امید داشته باشند تا در حاکمیت قانون بقای اصلح، جزو اصلح‌هایی باشند که باقی می‌مانند.

 

2-1-9 تفاوت هوش سازمانی و هوش کسب و کار

هوش سازمانی مفهومی متفاوت ومتمایز از هوش کسب و کار می باشد. هوش کسب و کار به عنوان داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندهای سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارند، تعریف می گردد. واضعات این مفهوم عقیده دارند که هوش کسب و کار، شرکت‌ها را برای تصمیم گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکت توانمند می‌سازد. اما هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت‌های لازم برای وجود سازمان می باشد. این مهارت‌ها عبارتند از: قابلیت  تطابق با تغییر، سرعت در عمل و عکس و العمل، انعطاف پذیری و حساسیت به داشتن ذهنی باز، توانایی تصور کردن  و توانایی نوسازی. این مهارت‌ها هستند که به تغییرات منتهی می شوند، در اقدام و عکس العمل سریع می شوند، انعطاف پذیر و راحت بودن را شامل می شوند و قادر به بهره گیری از تخیل می‌باشند (ملک زاده، 1389، 33).

 

2-1-10  قانون آلبرشت

      « وقتی افراد با هوش در یک سازمان استخدام می شوند تمایل به طرفداری گروهی یا  کند ذهنی دسته جمعی پیدا می کنند ». هرکدام از این افراد باهوش می خواهند رو به بالا تفویض شوند وبه سطح ریاست برسند از این رو به شکل انفرادی اقدام می کنند و در ساختن مفهومی برای رسیدن به واقعیت و تعالی سازمانی کوتاهی می کنند. هر کارمند باهوش در سازمان مانند سیلویی می باشد که به تنهایی ذخایر بسیاری را در خود نگه داشته می باشد، اما با یکدیگر در تعامل نیستند (آلبرشت، 2003).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه