عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

نخستین سابقه و مدارک مربوط به کارسنجی به سال 1760 میلادی بر می گردد؛ زمانی که یک فرانسوی به نام ژان برونه[1] مطالعه‌هایی در مورد عملیات انجام شده در ساخت سنجاق برای اصلاح فعل و انفعالات آن انجام می‌داد. حتی صد سال قبل از مدیریت علمی نیز صاحبان صنایع فرانسه و انگلیس برای تعیین استانداردهای عملکرد (کارآیی) و اصلاح فعل و انفعالات، از نوعی اندازه‌گیری کار بهره گیری می‌کردند. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 میلادی، فردریک تیلور[2]، فرانک[3] و لیلیان گیلبریث[4]، به مقصود افزایش کارآیی کارگران درمورد تقسیم کار، بهبود شرایط کار و تعیین زمان استاندارد کار (سنجش کارآیی)، مطالعاتی را انجام دادند. (ابطحی،1372 ص 23) .

2-12- کارایی ازنظرصاحبنظران

‌2-12-1- کارایی ازنظر فردریک تیلور (نظریه مدیریت علمی).

تیلور هنر مدیریت را به‌ عنوان ابزار شکل ‌دهنده ارتباط بین مدیران و کارگران مورد ملاحظه قرار داد.

تیلور عوامل زیر را موجب کارایی بیشتر می‌داند :

– تقسیم کار مبتنی بر تخصصی‌ کردن وظیفه‌ها؛

– کارکنان قدرتمندی که برای موقعیتهای سخت استخدام شده‌اند؛

– هماهنگی مؤثر میان تمام وظیفه‌ها.

‌برای دستیابی به کارایی هرچه بیشتر، اصول زیر ‌که به تئوری مدیریت علمی شهرت یافته می باشد را ارئه داد:
1- بایستی هر یک از عناصر کار را به گونه علمی مورد توجه و تحلیل قرار داد و بایستی از بکار بستن شیوه عملی و راه تجربی پرهیز نمود.

2- بایستی کارگران را به‌ روش علمی انتخاب، تربیت و برای سیستم‌هایی پرورش داد که بهترین تناسب را بدهند.
3- بایستی در مورد هماهنگی بین مدیرانی که کارها را برنامه‌ریزی می‌کنند و کسانی که آن کارها را انجام می‌دهند تشویق و ترغیب لازم صورت گیرد تا مطمئن گردید که تمام کارها طبق اصول پیشرفته علمی انجام می گردد.
4- بایستی مسؤلیت و کارها بین کسانی تقسیم شوند که برنامه‌ریزی می‌کنند و کسانی که آن کارها را انجام می‌دهند (ابطحی،1372 ص 20).

اختصار ای از سایر نظریات کارایی از نظرصاحبنظران در کتاب فرهنگی و همکاران (1384) تحت عنوان نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت، در زیر آورده شده می باشد :

[1] – Jean Brone

[2] – Tailor

[3] – Frank

[4] – Lillian Gilbrith

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد