عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

ویژگی‌های هوش سازمانی

هوش سازمانی دارای سه ویژگی مهم می باشد که عبارتند از:

  1. دوره ای بودن: هر سازمان یک دوره ی زمانی شامل شکل گیری، تکامل و زوال را تجربه می کند. هوش سازمانی نیز دارای یک دوره زمانی مشابه می باشد. در مرحله دوم، هوش سازمانی در سازمان رشد و توسعه پیدا می کند و این مرحله ای می باشد که هوش سازمانی به تکامل رسیده می باشد. سرانجام، همراه با تغییرات در اندازه، ساختار و کارکنان سازمان، هوش سازمانی توسعه پیدا نمی­کند. تغییرات در شرایط داخلی و محیط بیرونی سازمان رخ می دهد اما هوش سازمانی همچنان بدون تغییر می باشد و این زمانی می باشد که هوش سازمانی از بین می‌رود.
  2. یگانگی / منحصر به فرد بودن: سازمان یک سیستم پیچیده متشکل از اهداف ساختار، کارکنان و فرهنگ می باشد. با در نظر داشتن شرایط و ویژگی‌های هر سازمان، هوش سازمانی تبلور هوش فردی همه اعضای آن می باشد. پس هوش سازمانی برای هر سازمان منحصر بفرد می باشد.
  3. بهره وری بالا: مبنای هوش سازمانی، هوش کارکنان سازمان می باشد، اما هوش سازمانی نه تنها موجب بهره گیری بهتر از هوش کارکنان می گردد، بلکه باعث ایجاد ارتباط و همکاری بیشتر، افزایش بهره وری و تضمین صحت تصمیم گیری نیز می­گردد (ژئوژانگ و ژوهان، 2008، 1).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-7  هوش سازمانی از دیدگاه‌های مختلف

در مورد هوش سازمانی نظرات متفاوتی هست که مهم ترین آنها در ذیل تبیین داده می شوند:

2-1-7-1  دیدگاه معرفت شناختی

بعضی دانشمندان هوش سازمانی را از دیدگاه معرفت شناختی مطالعه کرده­اند: بر این اساس­، دیدگاه شناختی، دیدگاه رفتاری و دیدگاه عاطفی – اجتماعی سه مقوله هوش سازمانی­اند و هدف کلی، این می باشد که بدانیم­، چگونه آمیزش مکاتب مختلف اندیشه می­تواند درک جامعی از هوش سازمانی در مدیریت و ادبیات توسعه سازمانی ارائه دهد. پس هوش سازمانی فرآیندی اجتماعی می باشد که بر مبنای نظریه­های هوش فردی محض بوده که تا کنون نادیده انگاشته شده‌اند (صالحی کردآبادی، 1389، 4).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد