عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

اهمیت هوش سازمانی برای سازمان

مهمترین نیاز یک مدیر داشتن اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست می باشد فرآیند تصمیم گیری می­تواند به سه بخش تقسیم گردد با در نظر داشتن انواع مختلف تصمیم گیری (بر اساس اندازه ساخت یافته بودن) هر یک از سه بخش اهمیت متفاوتی خواهد داشت.

الف. دسترسی، جمع آوری، پالایش داده­ها و اطلاعات مورد نیاز

ب. پردازش، تحلیل، نتیجه گیری بر اساس دانش

پ. اعمال نتایج و نظارت بر پیامدهای اجرای آن

در هر یک از موارد فوق سازمان­های قدیمی که از هوش سازمانی بهره گیری نمی­کنند دارای مشکلاتی هستند که اغلب از عواملی زیرا حجیم بودن داده­ها، پیچیدگی در تحلیل و ناتوانی در پیگیری نتایج فرآیندها و پیامدهای تصمیمات گرفته شده نشات می­گیرد. هوش سازمانی به کمک حل معضلات فوق به دلیل ساختاری که سازمان به وجود می­آورد و فرصت‌های جدیدی نیز برای رشد سازمان ایجاد می­کند و نه تنها عامل حذف معضلات می باشد بلکه با صرفه جویی در زمان و هزینه شرایط کاری را دگرگون می­سازد (لوز، اسپیلر، 2000، 149).

موضوع هوش سازمانی، به دلیل آنکه دستیابی به دانایی را در سازمان‌ها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابتی نوینی در آنها گردیده می باشد دارای اهمیت می باشد. دراکر خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها را می دهد که در آنها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. براساس این نظریه در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را نسبت به منابع طبیعی به خود اختصاص دهند. موتور محرک تغییرات جهانی، ظهور قدرت فکری در برابر قدرت منابع مادی خواهد بود.

       در راستای رقابت‌های شدید جهانی و تأثیر جهانی سازی به تمامی ابعاد مدیریتی و از آنجا که شاهد تغییرات چشمگیری در دنیای تجارت و کسب و کار کنونی می باشیم، لذا درک جایگاه استراتژیک کنونی فقط از توان مدیران خلاق و باهوش بالا مقدور می باشد، از این رو مقوله هوش اهمیت دو چندانی پیدا کرده و جایگاه خود را بیشتر از این در آینده باز خواهد نمود. به بیانی دیگر اگر بر این باور باشیم که موفقیت مدیران در گذشته متکی به مهارت‌های فنی و هوش منطقی بوده می باشد امروزه و در قرن بیست و یکم وجود مدیران با قدرت تجزیه و تحلیل بالاتر تأثیر اساسی را در تاثیر سازمان‌ها دارند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد