عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

. طریقه ظهور رقابت پذیری جدید

مطالعات جدید بر روی رقابت پذیری ملل تقریبا از 1940 آغاز گردیده اما همچنان تعریف واضحی از آن ارائه نشد و بین نظریه پردازان این حوزه ، ارتباط تئوری های تجارت و عوامل رقابت پذیری اختلاف نظر وجود داشت. پس از بحران اقتصادی جهان در اوایل 1980 رویکردی جدید در مسایل مدیریت استراتژیک مطرح گردید. آغاز تحقیقاتی در ارتباط با رقابت صنایع و استراتژی آنها مطرح گردید سپس نظریات مزیت رقابتی و در نهایت رقابت پذیری ملل به عنوان مفاهیم جدید در سال 1990 نگاه کلی به این مقوله را عوض کرد.این تغییرات نتایج یک دهه تحقیقات علمی توسط گروه های متخصصی از سرتاسر جهان بود. از اوایل دهه 80 رییس جمهور ایالات متحده ، رونالد ریگان  ، طی یک پروژه ملی پروفسور پورتر استاد دانشگاه بازرگانی هاروارد را مامور چنین تحقیقاتی کرده بود. پورتر به عنوان مشاور عالی استراتژیک دولتی در سطح بین الملل ، در راس تیم های استراتژیک تدوینگر برنامه های استراتژیک کشورهای متعددی بوده می باشد. مانند ایالات متحده ، کانادا ، نیوزلند، کره ، سنگاپور، اسپانیا و… (Moon et al ,1998). او براساس  تحقیقاتی که در 10 کشور منتخب داشت ، در کتای مزیت های رقابتی ملل، الگویی تحلیلی جهت ارزیابی و رتبه بندی مزیت های رقابتی ملل ارائه نمود و آن را الماس نامید(Ozlem Oz,2002). پورتر اظهار می کند که پایداری مزیت های رقابتی کشورها در سطح صنایع توسط شش عامل با دیگر کشورها قابل مقایسه می باشد. این مدل آغاز در 10 کشور : 8 کشور توسعه یافته و 2 کشور در حال توسعه ( دانمارک ،آلمان ، ایتالیا ، ژاپن ، کره ، سنگاپور ، سوئد و سوئیس ، انگلستان ، و ایالات متحده ) مورد مطالعه قرار گرفت (پورتر ،1990) . با تبیین مدل الماس توسط پورتر ، با تکیه بر تحقیقات و تجربیات وی در حوزه رقابت پذیری ملل و با در نظر داشتن اهمیت موضوع توجه خاصی به این حوزه گردید. پس از آن سیلی از نظریات ، مدلها، کاربردها و انتقادات درمورد مزیت رقابتی ملل جاری گردید و نظریه پردازان مختلفی کوشش در توسعه و اجرا و اصلاح مدل الماس کردند. در حوزه نظری افرادی زیرا دانینگ ، راگمن ، وریک ، بوش، چو و مون  با نقد مدل پورتر به اصلاح و ارائه مدل الماس پرداختند. بیشتر انتقادات در ارتباط با محیط رقابتی ، عوامل انسانی ، شرکتهای چند ملیتی و تأثیر فرهنگ بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد