عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع هوش

  • هوش هیجانی: میر و سلوی هوش هیجانی را توانایی ارزیابی، اظهار و تنظیم عاطفی خود و دیگران و بهره گیری کارآمد از آن تعریف می کنند. پس هوش هیجانی را توان بهره گیری از احساس و عاطفه خود و دیگران در رفتارهای فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج یا حداکثر رضایت می­توان تعریف نمود (خائف الهی و دوست دار، 1383؛54).

از نظر گلمن (1995)، هوش عاطفی به معنای خودآگاهی، شناخت عواطف، اظهار و مدیریت عواطف، کنترل تکانه و به تعویق انداختن ارضای نیازها و کنترل استرس و اضطراب می باشد. از نظر او به گونه کلی هوش عاطفی به معنای مهارت افراد در حیطه‌های کلی خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی و زیر مجموعه‌های تشکیل دهنده آنها می باشد (گلمن، 1995).

  • هوش فرهنگی: هوش فرهنگی قابلیت و توانایی یک فرد برای عملکرد مناسب در جایگاه‌هایی می باشد که از نظر فرهنگی متفاوت می‌باشد. هوش فرهنگی بینش‌هایی را درمورد توانایی و قابلیت‌های افراد به مقصود برآمدن از عهده جایگاه‌های جدید، درگیر شدن در تعاملات بین فرهنگی و عملکرد در گروه‌های کاری متفاوت از نظر فرهنگی فراهم می­کند (لوگو، 2007).
  • هوش اجتماعی: مانند سرمایه‌های مهم سازمان به حساب می­آید و به این دلیل می باشد که از طریق هوش اجتماعی، می­توان به ارتقای سطح بهداشت روانی سازمان کمک نمود. سرمایه اجتماعی را می­توان حاصل پدیده‌هایی از قبیل: اعتماد به نفس متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه­های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی و احساس وجود تصویری مشترک از آینده دانست (سلطانی، 1388؛23).
  • هوش معنوی: هوش معنوی به معنای ایجاد انرژی و الهام بخشی در کار و زندگی می باشد. معنویت کوشش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران، نیروی برتر، جستجو در جهت آن چیز که برای بشر شدن مورد نیاز می باشد و جستجو برای انسانیت کامل می باشد (عابدی جعفری و رستگار، 1386؛104).
  • هوش رقابتی: هوشمندی رقابتی هنر جمع آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات می باشد که افراد تمام سطوح سازمان فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آنها کمک می­کند که آینده خود را شکل داده، پیش روی تهدیدهای رقابتی از آنها حفاظت کند. هوشمندی رقابتی، دانش را با بهره گیری از قواعد ویژه ای از محیط به سازمان منتقل می کند (وظیفه دوست و قاسمی، 1387، 40).
  • هوش چندگانه: محقق و روان شناس‌هاروارد، دکتر هوارد گاردنر به این نکته تصریح می­کند که بشر دارای بیش از یک نوع هوش می باشد. این نظر مخالف با دیدگاه قدیمی از هوش فردی می باشد که فقط به وجود یک عامل عمومی یا سطح شایستگی عمومی اعتقاد داشت. وی معتقد می باشد که ما هفت نوع هوش داریم که شامل هوش کلامی / زبانی، منطقی / ریاضی، موسیقی / ریتمیک، بین فردی، دیداری / فضایی، بدنی / جنبشی و طبیعت گرا می باشد (گاردنر، 1983).

 هوش سازمانی: هوش سازمانی به معنای ظرفیت و استعداد یک سازمان در بسیج کردن تمام توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی ذهنی در جهت دستیابی به رسالت سازمانی می باشد (آلبرشت، 2003).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد