مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

 مزایای سنجش سرمایه فکری

سنجش ارزش دارایی‌های دانشی سازمان‌ها به توجیه سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه فکری کمک می کند. یک دلیل اصلی برای سنجش سرمایه فکری، شناسایی دارایی‌های پنهان و توسعه آنها به شیوه‌ای راهبردی می‌باشد تا اهداف سازمانی کسب گردد. مزایای سنجش سرمایه‌های فکری عبارتند از:

♦ شناسایی و طرح ریزی دارایی‌های دانشی؛

♦ شناسایی الگوهای دانش در داخل سازمان؛

♦ اولویت‌بندی مباحث حیاتی دانش؛

♦ سرعت بخشیدن به یادگیری در داخل سازمان؛

♦ شناسایی بهترین اقدام[1] و نشر آن در داخل سازمان از طریق ارائه یک مورد سازمانی قوی[2] برای بهترین اقدام؛

♦ پایش منظم ارزش دارایی‌ها و یافتن روش‌هایی برای افزایش ارزش؛

♦ افزایش آگاهی و درک افراد در زمینه اینکه دانش چگونه روابط بین فردی را ایجاد می کند؛

♦ ایجاد درک و آگاهی در زمینه شبکه‌های اجتماعی سازمانی و شناسایی عاملان تغییر؛

♦ افزایش اندازه نوآوری در سازمان؛

♦ افزایش فعالیت‌های مشارکتی و ایجاد یک فرهنگ تسهیم دانش (که نتیجه افزایش آگاهی از مزایای مدیریت دانش می‌باشد)؛

♦ افزایش ادراک شخصی کارکنان از سازمان و بالا رفتن انگیزه آنها؛

♦ ایجاد یک فرهنگ عملکرد محور.

سنجش سرمایه فکری و اقدامات مربوط به مدیریت دانش منجر به ایجاد مزایایی برای سازمان خواهد گردید که به تعیین راهبرد سازمان و طراحی فرآیند کمک می کند و در نهایت، ایجاد مزیت رقابتی کمک خواهد نمود. ( رمضان ، مجید،1390،93)

2-1-7  محدودیت‌های سیستم‌های سنجش سرمایه فکری

مطالعه گسترده ادبیات پژوهش (Bontis, 2001) نشان می‌دهد که در سیستم‌های سنجش سرمایه فکری که هم اکنون بهره گیری می گردد، محدودیت‌هایی هست. بعضی از این محدودیت‌ها عبارتند از:

♦ رویکردهای موجود، سازمان را به‌عنوان یک کل می بینند و به واحدها یا کارکنان دانشی به‌صورت مجزا توجه نمی‌کنند؛

♦ آنها، گرایشات گذشته را با پیش بینی‌های آینده متعادل نمی‌کنند (یعنی عدم تعادل بین مقیاس‌های مالی کمی با مقیاس‌های فرآیندی ادراکی که کیفی هستند)؛

♦ پویایی‌های رفتاری و تاثیر آن بر اقتصاد سازمانی سنجیده نمی‌گردد؛

♦ سیستمی برای سنجش اثربخشی فرآیند انتقال دانش ضمنی[3] وجود ندارد.

محدودیت‌های فوق را می‌توان از طریق ادغام سنجه‌های مالی با سنجه‌های ادراکی و فرآیندی حل نمود. با چنین رویکردی، می‌توان به هر واحد در زنجیره ارزش توجه نمود. این رویکرد، به شناسایی عوامل کلیدی که بر اثربخشی سرمایه فکری تاثیر می‌گذارند یا رشد آنها را به تاخیر می اندازند کمک خواهد نمود. ( رمضان ، مجید،1390،89)

 

2-1-8  طبقه‌بندی سیستم‌های سنجش سرمایه فکری

سیستم‌های سنجش موجود را می‌توان به چارچوب‌های مالی یا حسابداری و مکتب ادراکی تفکر طبقه‌بندی نمود. همچنین می‌توان سیستم‌های سنجش غیر مالی و سیستم‌های سنجش غیر ادراکی را نیز به‌عنوان تکنیک های دیگر سنجش سرمایه فکری در نظر گرفت. در ادامه به مطالعه چارچوب‌های مختلف سنجش و محدودیت‌های هر کدام از آنها خواهیم پرداخت. جدول شماره 1-3 یک نگاه کلی از چارچوب‌های مختلف سنجش ارائه می کند.

2-1-8-1 سیستم سنجش مالی

سیستم‌های سنجش مالی، یک سیستم طبقه‌بندی برای تمام فنون سنجش سرمایه فکری می‌باشند که به مزایای مالی ایجاد شده توسط سرمایه فکری توجه می‌کنند. حسابداری سنتی هزینه، هزینه‌های عملیات تولید را بدون ارتباط با سایر فعالیت‌ها مانند بازاریابی، خدمات و … نشان می‌دهد. هنگامی که تولید به‌عنوان فعالیت اصلی باشد، نتایج سایر فعالیت‌های سازمان به‌گونه جداگانه ثبت نخواهند گردید، بلکه آنها به‌عنوان هزینه‌های عمومی (غیر مستقیم) در نظر گرفته خواهند گردید. هنگامی که هزینه‌ها مبتنی بر فعالیت باشند، تغییر کوچکی رخ خواهد داد. این موضوع نشان می‌دهد که هزینه‌های فعالیت هر فرد می‌تواند به روش بهتری کنترل گردد و ارتباط خود را با کل حفظ نماید. به‌طورکلی، سیستم سنجش مبتنی بر حسابداری هزینه برای شرایط معاصر کافی نمی‌باشد. ( رمضان ، مجید،1390،90)

[1] . Best Practice

[2] . Strong Business Case

[3] . Tacit Knowledge

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد