عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

13 ضرورت در نظر داشتن هوش سازمانی در سازمان

هوش سازمانی به تعبیر کارل آلبرشت عبارتست از توانایی که تمام توان فکری یک سازمان را به حرکت وا می­داردو این توانایی فکری به دستیابی به رسالت و ماموریتش متمرکز می­گردد (آلبرشت، 2002، 88).

همچنین ماتسودا تعریف خود را از این مفهوم تحت عنوان توانایی یک سازمان در حل مسائل سازمانی ارائه می­دهد. امروز بر مدیران شرکت­ها ودانشمندان عرصه مدیریت پوشیده نیست که سازمان­ها در مسیر حرکت خود با موضوعات متنوعی مواجهند و پدیده “پیچیدگی سازمانی” گریبان آن­ها را گرفته می باشد.

این پیچیدگی از عوامل متعددی از قبیل موارد ذیل ناشی می­گردند:

  • گذشت زمان
  • تغییر سطح نیازمندی
  • پیشرفت علم و تکنولوژی
  • افزایش و گستردگی رقابت
  • تغییرات موجوددر شاخص­های بازار
  • تکامل فهم و ادراک بشری
  • وقوع چالش­های جدید

این موارد باعث پیچیدگی سازمانی می­گردد و دانشمندان و مدیران را با سازمان­های پیچیده مواجه می­سازد. سازمان‌های پیچیده نوعا با مسائل و معضلات سازمانی مواجه هستند. مقصود از معضلات سازمانی آن دسته از عوامل محدود کننده، مخرب، موانع و. . . که در حال حاضر مجموعه‌ای را از رسیدن به اهداف تعیین شده دور نگاه داشته و ظهور خارجی دارد به این معنی که با یک مطالعه ساده کارشناسی سطح کلی آن قابل کشف می باشد و به صورت بالفعل به جایگاه سازمان آسیب وارد می­کند. مسائل سازمانی عواملی هستند که اگرچه درظاهر آسیبی به وضعیت فعلی مجموعه وارد    نمی کند، اما سازمان را از آن چیز که که می­تواند به آن دست یابد باز نگه می­دارد و ممکن می باشد با یک مطالعه ساده قابل شناسایی نباشد (هلال، 1998، 275).

       اینجاست که هوش سازمانی به عنوان یک عامل البته در یک بستر مناسب و قالب یک چارچوب صحیح می­تواند سازمان را یاری داده و ایفای تأثیر کند (هلال، 1998، 275).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد