عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

اهداف جایزه دمینگ

جایزه دمینگ جهت دستیابی به اهداف زیر ایجاد گردید(ریاحی،1385):

 • بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود کیفیت محصولات
 • ترویج کنترل کیفیت جامع در بین صنایع
 • شناخت راهبردهای موفقیت آمیز در امر کیفیت و ارتقای آگاهی در خصوص اهمیت روش های مدیریت کیفیت، جایزه دمینگ در طول حیات خویش مورد بازنگری های متعددی قرار گرفته و همچنان این بازنگری ادامه دارد.
 • افراد حقیقی که تأثیر مهمی در گسترش و پیاده سازی موفق کنترل کیفیت جامع با بهره گیری از روش های آماری داشته اند.
 • جوایز کاربردی که به یک بخش از سازمان یا کل سازمانی که، با بهره گیری از روش های کنترل کیفیت جامع توانسته اند در عملکرد خود به بهبودهایی دست یابند تعلق می گیرد.
 • جایزه کنترل کیفیت ویژه کارخانجات، که به کارخانه هایی تعلق می گیرد که با پیاده سازی کامل نظام مدیریت کیفیت جامع به بهبودهای ویژه ای دست یافته اند.

 

 

 

 

2-4-2-6- اصول / ارزش ها

ارزش های جایزه دمینگ همان اصول و ارزش هایی هستند که به نام اصول چهارده گانه دمینگ معروف هستند و عبارتند از(شرطان،1388):

 • دورنمایی تهیه کنید.
 • تعهد نشان دهید.
 • فلسفه جدید را بیاموزید.
 • بازرسی را درک کنید.
 • تصمیم گیری صرفاً بر اساس هزینه را متوقف کنید.
 • به گونه مستمر و برای همیشه ارتقا دهید.
 • آموزش را مستقر کنید.
 • رهبری را مستقر کنید.
 • ترس را از میان بردارید.
 • کوشش های تیم را بهینه کنید.
 • از شعار و پند و اندرز بپرهیزید.
 • از برنامه ریزی بر اساس اعداد و ارقام مدیریت بر اساس هدف بپرهیزید.
 • موانع غرور کارکنان را برطرف کنید.
 • آموزش و خود ارتقایی را ترغیب کنید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد