عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

نمایشگر دارایی‌های ناملموس[1]

نمایشگر دارایی‌های ناملموس توسط سویبی در سال 1997 توسعه داده گردید و سه نوع از دارایی‌های ناملموس را که حاصل اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت می‌باشد، تعریف نمود (سویبی، 2007). این سه جزء دارایی‌های ناملموس عبارتند از:

  • ساختار داخلی که شامل اختراعات، مفاهیم، مدل‌ها و سیستم‌های ادارای و کامپیوتری می گردد. از دیدگاه نمایشگر دارایی‌های ناملموس، ساختار داخلی توسط کارکنان ایجاد شده و در نتیجه مالک آن سازمان می باشد. گاهی اوقات ساختار داخلی خریداری می گردد.
  • ساختار خارجی که شامل ارتباطات با مشتریان و تامین کنندگان، نام‌های تجاری، عناوین تجاری و شهرت و آوازه سازمان می گردد. نمایشگر دارایی‌های ناملموس تمام این عناصر را مردم گرا می بیند. بعضی از عناصر ساختار خارجی حق قانونی سازمان تلقی گردد اما از آنجا که ساختار خارجی صرفا به سازمان تعلق ندارد، سرمایه‌گذاری روی آن با شک و تردید همراه می باشد.
  • شایستگی فردی که به توانایی افراد برای فعالیت در شرایط مختلف تصریح دارد. شایستگی فردی شامل مهارت، تحصیلات، تجربه، ارزش‌ها و مهارت‌های اجتماعی می گردد. مالکیت شایستگی فردی با سازمان نیست بلکه با فردی می باشد که آن را دارا می‌باشد. سویبی عقیده دارد که صلاحیتها می‌بایست جزء ترازنامه آورده گردد زیرا تصور کردن سازمان بدون افراد آن امکان پذیر نیست.

از نظر سویبی تمامی دارایی‌های ناملموس متضمن وجود افراد می باشد و لذا سیستمی که در آن منابع انسانی نفوذ بالایی دارد بسیار سودمند خواهد بود. سویبی بر بشر تاکید خاصی دارد و معتقد می باشد سایر جنبه های ساختاری اعم از داخلی و خارجی، در فعالیت‌های انسانی مستتر می‌باشد. سویبی سه مقیاس برای دارایی‌های ناملموس در چهار چوب شاخص‌های نامبرده به تبیین زیر مشخص نموده‌می باشد: رشد/ باز سازی، اثربخشی و پایداری. این موارد به همراه معرفی مصادیق هر گروه در جدول شماره 2-9 نمایش داده شده‌می باشد.

جدول شماره2-9 شاخص‌ها، مقیاس ها و مصادیق رشد دارایی‌های ناملموس از نگاه سیوبی(رمضان، مجید،1390،  117)

[1]– Intangible assets monitor

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد