مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

تشریح عوامل مدل مفهومی

با در نظر داشتن مدل مفهومی پژوهش 6 عامل اصلی مدل تشریح خواهد گردید. این عوامل خود دارای زیرمجموعه های فراوانی هستند که شاخص های مدل مفهومی براساس مدلهای پیشین و پیشنهادات مطرح شده ، آنها را  از ساختار متفاوتی برخوردار می کنند.

 

3-2-3-1. شرایط تقاضای داخلی

اهمیت تاثیر تقاضای داخلی بر مزیت رقابتی از طریق ترکیب و شناخت نیازهای خریداران داخلی بر کسی پوشیده نیست . ساختار تقاضا ، توجه ، همکاری و پاسخگویی ، صنایع مختلف را می سازد. اندازه بازار و الگوی رشد تقاضای داخلی می تواند مزیت رقابتی صنایع را بهبود بخشد. استراتژی رهبری هزینه نیازمند حجم زیاد تقاضاست تا از طریق تولید انبوه صرفه جویی های ناشی از مقیاس حاصل گردد. تنوع طلبی و ترکیب خریداران راهنمای صنایع در در نظر داشتن استراتژی تنوع خواهد بود ، ضمن اینکه باعث تحرک صنایع در جهت ارائه محصولات جدید و نوآوری می گردد. علیرغم حجم و ترکیب ، قدرت خریداران بسیار با اهمیت می باشد. در بسیاری از کشورها با وجود حجم تقاضا و به دلیل عدم قدرت خرید مردم بسیاری از صنایع به سختی فعالیت می کنند و حتی با شکست مواجه می شوند(Porter,1990). در هر عاملی شرایط فرهنگی نیز قابل توجه می باشد که مخصوص به هر کشور می باشد. شرایط حاکم بر بازار تقاضا مثل پراکندگی جمعیتی ، وضعیت جریان توزیع ، شرایط تحویل ، سرعت تحویل ، تعیین و شرایط فروش ، حمایتهای موسسات پولی و مالی همگی مانند شاخص های فرهنگی در هر جامعه هستند. به علاوه فرهنگ جهانی کردنِ تقاضا برای صنایع کشورها بسیار با اهمیت جلوه می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2-3-2. عوامل مرتبط و پشتیبان

عوامل مرتبط و پشتیبان در تمامی مدل های رقابتی بکار گرفته شده و نشان از همنوایی نظریات در این حوزه می باشد. صنایع مرتبط و طرفداری کننده شامل تامین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات ، توزیع کنندگان و فروشندگان ، سیستم های توزیع محصول می باشند(Porter,1990). صنایع مرتبط و پشتیبان معنایی غیر از خوشه صنعتی قدرتمند ندارند. صنایع موفق کشورها همواره توسط روابط عمودی (خریدار/ تامین کننده) یا روابط افقی (فعالیتهای داخلی صنایع ) بهم متصلند. توسعه خوشه ها منابع را به سمت جریانات اقتصادی آنها هدایت می کند. شرکت های چند ملیتی عرضه کننده محصولاتی هستند که قابلیت رقابت در بازار جهانی را دارند.این کشورهای بدون مرز با تکیه با رقابت پذیری سایر صنایع را در محیط های جهانی مورد هجوم قرار می دهند. در اکثر نمونه های مورد نظاره شرکت های جهانی آخرین حلقه سیستم ارزش یک صنعت هستند . مطمئناً موفقیت شرکت های چند ملیتی ناشی از بعضی توانمندی های موجود در سیستم ارزش می باشد. فاگربرگ علت های محکمی مبنی بر مساعدت سیاست های توسعه ملل از طریق ابعاد تکنولوژیکی را جهت رشد اقتصادی ملل اظهار کرده می باشد. کشورها همزمان با دستیابی به تکنولوژی وارد مرحله جدید توسعه اقتصادی می شوند.او تأثیر پژوهش و توسعه را در ارتباط با توسعه ی تکنولوژی حیاتی می داند(Fagerberg,1996).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد