مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

2 بخش اول: مروری بر ادبیات پژوهش( پایه های نظری پژوهش)

روش های سرآمدی یا تعالی سازمان

برای بحث درمورد مدل های تعالی آغاز آشنایی نسبی نسبت به مباحث کیفیت و کنترل کیفیت جامع داشته باشیم. برای این مقصود آغاز در مقدمه ای به مفاهیم مربوط به کیفیت و مدل های جوایز کیفیت می پردازیم.

2-2- کیفیت

2-2-1- تعریف کیفیت

  • کیفیت1 واژه رایج و آشنایی می باشد که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به اقدام آمده می باشد. اما وجه مشترک همه تعاریف سازگاری کالا یا خدمات با نیازها و انتظارات مشتریان می باشد. به بیانی دیگر کیفیت وقتی بدست می آید که تولید یا خدمت، انتظارات مشتری(اعم از داخلی و خارجی) را برآورده سازد.کیفیت از مشتری شروع شده و هرگونه در نظر داشتن کالا یا خدمت بدون در نظر داشتن نظر مشتری الزاماً کیفیت را به دنبال ندارد. پس بایستی نظر مشتریان را جویا و از نیازهای آنان بخوبی آگاه گردید و تولید و خدمت را منطبق با آن نیازها ارایه نمود(ریاحی،1383).

 

……………………………..

1-Quality

  • کیفیت در سازمان جهانی هیچگاه یک چیز تجملاتی نبوده می باشد و این سازمان ها همواره به دنبال تعریف کاربردی بوده اند و کوشش کرده اند آن را از تصورات ذهنی خارج کنند.

امروزه کیفیت به مفهوم انطباق با نیازمندی ها می باشد، اما با این نکته که اندازه گیری آن امکان پذیر باشد، کیفیت از مفهوم محصول گرا به خدمت گرا تحول یافته می باشد و دیگر یک معقوله صرفاً مهندسی نیست و تمامی پرسنل سازمان را با هر وظیفه و مسئولیت پوشش می دهد. طریقه الزامات ایجاد شده در بازار به سمتی می باشد که سازمان می خواهد تعریف خود را از کیفیت روز به روز فراتر ببرد، سطح رقابت در بازار، خواسته و انتظارات مشتریان را تغییر داده و در نتیجه کیفیت یک مفهوم پویا به خود گرفته می باشد.

به گفته جوران کیفیت تنها واژه ای می باشد که در دو دهه گذشته مفهوم آن به شدت تغییر یافته اما خود واژه ثابت مانده می باشد( شرطان،1388).

  • از کیفیت تعابیر گوناگونی صورت پذیرفته می باشد مانند تطابق با مشخصه ها و تناسب برای اهداف و یا کاربرد تولید بدون عیب، درست بجای آوردن کارها در اولین بار و در تمامی مراحل، رضایت مشتری و مناسب برای بهره گیری(ریاحی،1383).
  • آخرین تعریف کیفیت بر اساس استاندارد9000:2000ISO، کیفیت را اندازه نیل به رضایت مشتری از طریق تأمین نیازها و انتظارات وی در قالب یک محیط سازمانی متعهد به افزایش مستمر کارایی و تاثیر اظهار کرده می باشد.
  • استاندارد صنعتی ژاپن 1981-8101 JISZ کیفیت را مجموع مشخصه ها یا عملکردهایی می داند که روشن می سازد تولید یا فرصت کابرد معین خود را دارد یا نه.
  • دمینگ کیفیت را با اندازه یکنواختی و یکسانی کالا یا خدمات مربوط تعریف می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
  • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
  • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد