عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

مقدمه

“کامروایی ملی اکتسابی می باشد، نه موروثی” . مایکل پورتر با نشاندن جمله‌ ی پیشین در طلیعه‌ ی مقاله‌ ی معروف خود، مزیت رقابتی ملل، فلسفه‌ی وجودی و هدف نهایی مدل الماس را عیان می‌سازد. به اعتقاد وی، در عصر حاضر، عناصر اقتصاد کلاسیک اعم از نیروی کار، نرخ بازگشت، و ارزش پولی به تنهایی سبب‌سازِ رشد ملی نیستند؛ بلکه توان رقابتی یک ملت به ظرفیت صنایع آن برای نوآوری و تعادلی بستگی دارد. عناصری که خود به خلق و جذب دانش به عنوان اساس و پایه رقابت در عصر حاضر نیازمندند.از سوی دیگر، پورتر به این مسأله نیز تصریح می کند که تفاوت ملل در ارزش‌های ملی، فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، نهادها، و تاریخ، سهم به‌سزایی در موفقیت رقابتی دارد. به اظهار دیگر، تفاوت‌های برجسته‌ای در الگوهای رقابت‌پذیری کشورها هست؛ هیچ ملتی نمی‌تواند در تمامی حوزه‌ها و صنایع به رقابت بپردازد .پورتر با اظهار گزاره‌های فوق، اهمیت و تأثیر پررنگ ملت‌ها در فضای اقتصادی حاضر و ارتباط تنگاتنگ تفاوت‌ها و تمایزهای ملی با دستیابی به مزیت‌های رقابتی در این فضا را جلوه می‌بخشد. گزاره‌هایی که اساس و جوهره‌ی مدل الماس بوده و تناسب بهره‌گیری از مدل مذکور در پژوهش پیش‌روی را نشان می‌دهد. لذا در این فصل به مطالعه آراء و عقاید دانشمندان دیگر و چرایی انتخاب مدل الماس پورتر می پردازیم.

2-1.  مفاهیم ابتدایی رقابت پذیری ملل

2-1-1. نظریات مرکانتیلیست ها

مرکانتیلیست ها طرفدار کنترل شدید بر تجارت بودند. آنها کوشش داشتند نشان دهند که اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند. توجه مرکانتیلیست ها یا سوداگران براساس دیدگاهی مادی گرایانه بیشتر معطوف به ثروت کشورها به عنوان عامل رقابت پذیری ملل بود. مطابق نظر مرکانتیلیست ها ثروت یک کشور از روی موجوی فلزات قیمتی آن کشور ( به ویژه طلا ) اندازه گیری می گردید. از دیدگاه آنان یک کشور به کمک طلا و پول می توانست ارتش را تجهیز کند ، وسایل و ابزار و ناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگهداشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. پس به مقصود جمع آوری طلا ، کشور می بایستی صادرات خود را تشویق و واردات خود را محدود می نمود که در نتیجه تولید و اشتغال ملّی را بالا می برد (غفاری ، 1385).

2-1-2. نظریه مزیت مطلق

نظریه پردازان سنتی کسب و کار همواره به مسائلی از قبیل سرمایه ، نیروی کار و منابع طبیعی به عنوان رقابت پذیری ملل توجه کرده اند. در واقع تعداد زیادی نمونه های مختلف هست که نظریه پردازان ابتدایی آنها را اظهار کرده اند. با اهمیت ترین مدل محتوایی به لحاظ تاریخی به آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بر می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد