عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

تاثیر رضایت بر وفاداری مشتری

با آگاهی از این موضوع که موفقیت سازمان مستقیماٌ به اندازه رضایت مشتری ارتباط دارد، امروزه سازمان‌های زیادی به دنبال یافتن پاسخی در ارتباط با اندازه توانایی خود در تامین انتظارات مشتریان هستند. رضایت مشتری بعنوان ابزاری برای تداوم وفاداری مشتری به خدمت گرفته می گردد. لازمه مطالعه رضایت مشتری، ارزیابی اطلاعات مربوط به درک مشتری از برآورده شدن یا عدم برآورده شدن نیازمندی هایش از سوی سازمان می باشد، این موضوع بایستی شامل تعیین نیاز و بهره گیری از روشهای کاربردی مانند فنون آماری باشد. وفاداری مشتری کلید موفقیت تجاری می باشد و مفهوم مشتری وفادار افزایش قابلیت سوددهی (ارزش آفرینی) در هزینه های پایین می باشد. در صورت نارضایتی مشتری، ضمانتی برای وفادار ماندن مشتری وجود ندارد. حتی رضایت مشتری هم بعنوان وفاداری او نمی باشد، زیرا هستند بسیاری از مشتریان که بطور آگاهانه در جستجوی تغییر می باشند. بنابر این، انتظارات را بایستی برآورده نمود و حتی به مقصود تداوم همکاری، بایستی فراتر از انتظارت مشتری حرکت نمود. مدیریت شکایات مشتریان یکی از عوامل اثر گذار بر روی رضایت و وفاداری مشتری به شمار می رود، اما اغلب به فراموشی سپرده می گردد. پایین بودن اندازه شکایات، ضرورتاً به معنای رضایت مشتری نیست در این مدیریت شکایات مشتریان یکی از عوامل اثر گذار بر روی رضایت و وفاداری مشتری به شمار می رود، اما اغلب به فراموشی سپرده می گردد. پایین بودن اندازه شکایات، ضرورتاً به معنای رضایت مشتری نیست در این : ارتباط، مدیریت ناکارآمد شکایات می تواند باعث به وجودآمدن چنین وضعیتی شده باشد (مقصودی، 1382).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعضی از محققان اظهار میکنند که رضایت از محصول یا خدمات ارائه شده عامل اصلی وفاداری مشتری می باشد. چن و همکاران[1](2009) اظهار میکنند که رضایت مشتری یک نوع ارزیابی از سازگاری بین انتظارات قبلی و عملکردها در مور ارزیابی  ارائه خدمات می باشد. برا این اساس ارزیابی مثبت از محصول یا خدمات  دلیلی عمده برای ادامه ارتباط برای تقاضای محصولات یا خدمات  شرکت و وفاداری می باشد. در صورت احراز تمام شرایط رضایت مشتریان، احتمال بیشتری برای خرید مجدد، کاهش حساسیت به قیمت، توسط آنها و در اصطلاح موجب تبدیل آنها به مشتریان وفادار می گردد (اراکلی و همکاران، 2013).

[1] Chen & et all 2009

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. مطالعه عوامل رضایتمندی مشتریان بیم طلایی در بیمارستانهای خصوصی سطح رشت
  2. مطالعه عوامل رضایتمندی مشتریان بیمه طلایی و بهره گیری از نتایج پژوهش برای بهبود عملکرد سازمان بیمه اعم از درمانی و طلایی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت با فرمت ورد