عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

معیارها      

جایزه کیفیت استرالیا از 6 معیار و 20 زیر معیار تشکیل شده می باشد(شریفی، 1387):

 • رهبری و نوآوری
 • رهبری استراتژیک
 • فرهنگ سازمانی
 • رهبری در سرتاسر سازمان
 • سهم اجتماع و محیط
 • استراتژی، خط مشی و برنامه ریزی
 • درک محیط تجاری
 • فرآیند برنامه ریزی(طراحی)
 • توسعه و به کاربردن منابع
 • داده ها، اطلاعات و آگاهی
 • تبیین و جمع آوری داده ها و اطلاعات
 • طبقه بندی و بهره گیری از آگاهی در تصمیم گیری
 • ساختن و مدیریت آگاهی
 • کارکنان
 • تعهد و التزام
 • تاثیر و توسعه
 • سلامتی، امنیت و خوب بودن
 • تمرکز بر مشتری و بازار
 • آگاهی نسبت به مشتریان و بازار
 • مدیریت ارتباط با مشتری ها
 • درک ارزش مشتری
 • فرآیندها، تولیدات و خدمات
 • فرآیند نوآوری
 • فرآیند تهیه و تشریک
 • مدیریت و بهبود فرآیندها
 • کیفیت تولیدات و خدمات

 

 

 

 

2-4-4-4- الگو یا چارچوب معیارها

جایزه کیفیت استرالیا خود را در چارچوب زیر ارایه داده می باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد